ACADEMIC REVIEW
OF BUSINESS AND ECONOMICS

Czasopismo studentów i młodych naukowców

Sprawnie, kompetentnie, ekologicznie
Profesjonalne wsparcie u progu kariery 

Cel, misja i wizja

Cele

Upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych przez studentów i młodych naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz tworzenie platformy do dzielenia się najnowszą wiedzą oraz wynikami badań z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

Misja

Rozwój potencjału publikacyjnego młodego badacza poprzez promowanie jego aktywności i doskonalenie warsztatu naukowego.  

Wizja

Czasopismo pierwszego wyboru młodych naukowców z zakresu nauk ekonomicznych.

Profil czasopisma

Academic Review of Business and Economics (ARBE) jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

W czasopiśmie są również publikowane artykuły powstałe podczas programu tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. Czasopismo wspiera również politykę zrównoważonego rozwoju wydając numery wyłącznie w formie elektronicznej.

Polityka wydawnicza czasopisma

Czasopismo jest półrocznikiem.

Przyjmowane są artykuły o charakterze naukowym w języku polskim oraz angielskim. Nabór artykułów ma charakter ciągły.

Artykuły zostają poddane procedurze recenzji przez 2 niezależnych recenzentów w systemie double blind review (Autorzy publikacji oraz recenzenci nie znają swoich tożsamości).

Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane. W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w zakresie prowadzenia badań naukowych,
a w szczególności zjawiskom ghostwriting guest autorship, Autorzy są zobowiązani do złożenia stosownych oświadczeń.

Jesteśmy ekologiczni

Czasopismo wspiera politykę zrównoważonego rozwoju, wydając numery wyłącznie w formie elektronicznej. Opublikowane numery są dostępne w formie Open Access.

Proces wydawniczy

 1. Zgłoszenie artykułu w formie elektronicznej
  Artykuł, wraz z wszystkimi potrzebnymi danymi należy przesłać na adres arbe@uekat.pl.
 2. Weryfikacja wewnętrzna
  Artykuł jest weryfikowany pod względem zgodności z profilem i wymogami redakcyjnymi czasopisma.
 3. Decyzja Komitetu Redakcyjnego
  Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o włączeniu nadesłanego artykułu do procesu redakcyjnego.
 4. Recenzowanie
  Artykuł zostaje przesłany do dwóch recenzentów (którzy nie znają tożsamości Autora).
 5. Autor otrzymuje recenzje
  Recenzje zostają przesłane do Autora.
 6. Odpowiedź na recenzje
  Autor poprawia artykuł zgodnie z uwagami recenzentów w wyznaczonym przez czasopismo terminie, przesyła też odpowiedź na recenzje.
 7. Akceptacja poprawek
  Redaktor weryfikuje, czy wprowadzono uwagi recenzentów.
 8. Redakcja
  Artykuł zostaje przekazany do korekty językowej i redakcji edytorskiej.
 9. Publikacja
  Artykuł zostaje opublikowany w serwisie elektronicznym. 

Serdecznie zapraszam studentów i młodych badaczy do publikowania artykułów w naszym czasopiśmie. Jest to dobra okazja, aby zdobyć doświadczenie w kontaktach z wydawnictwami, udoskonalić warsztat pisarski oraz przyśpieszyć rozwój kariery zawodowej.

dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

Redaktor czasopisma

Zgłoś swój artykuł


Prosimy przesyłać artykuły na adres: arbe@uekat.pl

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zgłoszenie artykułu do publikacji, a także samo opublikowanie po procesie recenzji w formie (double-blind), jest całkowicie bezpłatne.

Jesteśmy ekologiczni, dlatego czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Opublikowane numery są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Recenzentami są naukowcy z wiodących uczelni wyższych w Polsce i zagranicą, o bogatym dorobku naukowym, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Reprezentują czołowe uczelnie wyższe w Polsce i mają bogaty dorobek naukowy, poparty publikacjami w najważniejszych czasopismach naukowych na świecie.

Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Czasopismo przyjmuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Należy zaznaczyć, że przyjmowane publikacje muszą mieć charakter naukowy.

Ze szczegółowymi wymogami redakcyjnymi można zapoznać się na tej stronie.

Organy Kolegialne

Mobirise

1) Adam A. Ambroziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
2) Andrea Éltető, Hungarian Academy of Sciences, Węgry;
3) Lenka Fojtíková, VSB Technical University of Ostrava, Czechy;
4) Mara Grimaldi, University of Salerno, Włochy;
5) Alina Grynia, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie;
6) Irina Heim, Henley Business School, Wielka Brytania;
7) Jan Kaczmarzyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
8) Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
9) Patrycja Klimas, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
10) Tatjana König, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Niemcy;
11) Wawrzyniec Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
12) Celina M. Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
13) Rahmi Deniz Özbay, Marmara University, Turcja;
14) Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
15) Sylwia Pangsy-Kania, Uniwersytet Gdański;
16) Magdalena Proczek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
17) Petr Rozehnal, VSB Technical University of Ostrava, Czechy;
18) Ausra Rutelione, Kaunas University of Technology, Litwa;
19) Aleksandra Szewieczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
20) Shakir Ullah, Sun Yat-Sen University, Chiny;
21) Artur Walasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
22) Anna Wziątek-Staśko, Uniwersytet Jagielloński;
23) Sema Yilmaz Genç, Kocaeli University, Turcja;
24) Hubert Zydorek, The University of Texas at Dallas, USA.

Redaktor: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE
Zastępca: dr Sylwia Talar
Sekretarz: mgr Jakub Kubiczek
Redaktor statystyczny: dr hab. Jan Acedański, prof. UE
Redaktorzy tematyczni:
dr hab. Aleksandra Burgiel, prof. UE
dr Kornelia Batko
dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
dr Krystyna Mitręga-Niestrój

Adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Dane kontaktowe

Email: arbe@ue.katowice.pl
Telefon: +48 32 257 70 00

Informacje

ISSN: 00000000000
Regulamin